Kategorie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami konsumenckimi, konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy kupna zawartej ze sklepem RUNO w ciągu 14 dni od chwili otrzymania zamówionego produktu. Szczegółowe zasady odstąpienia od umowy i zwrotów przedstawione są w Regulaminie sklepu.

Aby skutecznie odstąpić od umowy wypełnij i w ciągu 14 dni od otrzymania produktu wyślij do nas formularz odstąpienia od umowy (wzór poniżej). W ciągu 14 dni od skutecznego odstąpienia należy zwrócić nam towar - najprościej odesłać razem z formularzem na nasz adres.
Środki za produkt(y) i poniesione koszty przesyłki, zgodnie z przepisami konsumenckimi, zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy przez konsumenta.

WZÓR

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Nazwa i adres przedsiębiorcy

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślić

1 podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2 podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru